POSTUP REALIZÁCIE
Naše diela sa u vás na dlhú dobu stávajú dominantou každého priestoru. K ich realizácii pristupujeme od samého začiatku odborne a zodpovedne.
Spolupráca s vami sa začína dohodnutím stretnutia a osobnou obhliadkou priestorov, kde sa bude naše spoločné dielo nachádzať.

Na základe Vašich predstáv Vám vyhotovíme grafický návrh diela, ktorý následne s vami prekonzultujeme a poprípade ešte upravíme k Vašej úplnej spokojnosti.
Nasleduje vypracovanie cenovej ponuky na dielo v dohodnutom rozsahu.
Po odsúhlasení grafického návrhu a cenovej ponuky sa pristúpi k podpísaniu zmluvy o dielo a uhradení zálohy.

Ďalšia časť platby sa dohodne v zmluve o dielo.
V ďalšom kroku pristúpime k objednávke a nákupu materiálu na stavbu diela od renomovaných výrobcov a dodávateľov.
Kachlice sa vyrábajú na objednávku a želanie klienta a ich dodacia lehota je zvyčajne 3-6 týždňov.
Krbové vložky sú dodávané podľa dostupnosti od výrobcu v priebehu 2-4 týždňov.
Samotná výstavba krbu je približne jeden týždeň v závislosti od náročnosti diela.
Výstavba kachľovej pece je časovo náročnejšia a treba rátať s časom od 5- 20 dní.
Po ukončení diela sa preskúša jeho funkčnosť skúšobným rozkúrením a klientovi sa odovzdá preberací protokol, technický list a záručný list.

Ak sa práve zamýšľate aká pec, alebo krb bude vhodný do vášho domu, neváhajte nás kontaktovať.
TECHNOLÓGIA PECÍ
Všetky výhody, ktoré ponúka pravá kachľová pec zabezpečuje ich jedinečná konštrukcia a materiálové prevedenie.
Kachľová pec funguje na princípe akumulačnej pece s keramicko-šamotovými stenami hrubými 8-18cm a je navrhnutá na vysoko účinné spaľovanie dreva pri vysokých teplotách až 1000 stupňov Celzia čím sa vytvára a spaľuje drevný plyn.
Vysoká teplota z vnútornej konštrukcie ohniska a ťahov pece sa pomaly odvádza cez keramický plášť do priestoru. Pec má vysokú účinnosť (80-90%) a nízku spotrebu paliva, zvyčajne 4-15kg za deň. Pri správnom navrhnutí kachľovej pece možno získať z 1kg dreva až 3,5kWh tepelnej energie, ktorá sa uloží do akumulačnej hmoty pece. Kachľová pec musí mať nad 500kg, iba tak sa môže do pece naakumulovať veľké množstvo energie, ktoré sa následne postupne uvoľňuje do obytného priestoru po dobu 12 hodín a viac.
Pravá kachľová pec vyžaruje teplo sálaním, ktoré je podobné vyžarovaniu zo slnečných lúčov , ktoré neohrievajú vzduch, ale až po dopade na pevné látky sa menia na tepelnú energiu. Pravá kachľová pec produkuje mäkké tepelné žiarenie, ktoré sa od pece šíri rovnomerne všetkými smermi, zahrieva predmety v jej okolí od ktorých sa následne ohrieva vzduch ,čiže nevytvára tepelné zóny.
Pri kúrení kachľovou pecou nenastáva cirkulácia vzduchu a následné vírenie prachu, čo je vhodné najmä pre alergikov a astmatikov bezprašným , ionizovaným a vlhkým vzduchom.
Kachľová pec uvoľňuje stres a navodzuje duševnú pohodu, zmierňuje reumatické ťažkosti, pomáha s liečbou prechladnutia a nádchy , okysličuje krv a celkovo pozitívne vplýva na psychický stav človeka.

KACHĽOVÁ PEC je určená na vykurovanie jednej, alebo viacerých miestností a poskytuje zdravé sálavé teplo, ktoré vytvára tepelnú pohodu v miestnosti bez tepelných zón. Ťažká akumulačná kachľová pec je dimenzovaná na 12hodinový interval prikladania, to znamená, že do pece sa kúri iba 2krát za deň a teplo sa z keramického plášťa uvoľňuje postupne počas 12 až 24 hodín


KACHĽOVÉ ŠPORÁKY sú určené predovšetkým na varenie a pečenie. Šporákom sa dá vykurovať aj teplá voda do kuchyne, alebo radiátorov a ich akumulačná schopnosť poskytuje aj dlhotrvajúce vyžarovanie sálavého tepla do interiéru.


KRBY teplovzdušné vzduch z miestnosti je do obstavby krbu nasávaný popod vložku cez mriežky, kde sa ohreje a do priestoru miestnosti sa vráti cez horné mriežky nad vložkou, alebo prieduchmi. Teplovzdušný krb je vhodný tam, kde je potrebný rýchly nábeh teploty.
Akumulačné krby: krby sú bez mriežok  s možnosťou veľkého presklenia. Nevytvárajú prostredie nevhodné pre alergikov vírením prachu . Neprekurujú priestor a nevysušujú vzduch. Tepelná zotrvačnosť 3-6 hodín
Kombinované krby: časť tepla je do priestoru odovzdávané sálaním cez akumulačný plášť a časť tepla je privádzané cez mriežky.


ZÁHRADNÉ KRBY podľa požiadaviek klienta môže byť záhradný krb konštruovaný ako multifunkčné zariadenie s grilom, pizza pecou, šporákom, udiarňou, sušiarňou, pracovnou plochou, umývadlom a odkladacími priestormi.