Úvod

PECKOM s.r.o. je spoločnosť zameraná na stavbu kachľových pecí, šporákov, krbov, kominárske služby a taktiež sa venujeme rekonštrukciám kachľových pecí a šporákov.
Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytovať svojím klientom produkty vysokej kvality zodpovedajúce stanoveným štandardom a zabezpečiť kvalitné služby od samého začiatku spolupráce.
Samozrejmosťou je individuálny prístup ku každému klientovi od výberu produktu, jeho realizácie a tiež samotnom využívaní hotového diela, odborné poradenstvo a osobné konzultácie.

Kominár

K pravidelnej údržbe Vášho domova má patriť aj údržba a starostlivosť o dobrý stav Vášho komína. Zanesený, alebo poškodený komín môže spôsobiť nemálo problémov, preto je potrebné pravidelné čistenie a kontrola komínov
Technický stav Vášho komína závisí od mnohých faktorov ako je vek komína, typ vložkovania, používané palivo, spôsob kúrenia a mnohé iné. Posúdiť všetky faktory a zhodnotiť funkčnosť a bezpečnosť Vášho komína vie iba odborne spôsobilá osoba v odbore kominár.
Nečakajte preto ,zavolajte a nechajte si od nás skontrolovať a vyčistiť váš komín. Splníte si tým zákonnú povinnosť a zvýšite bezpečnosť svojho domova. Potvrdenie o kontrole a čistení komína, ktoré Vám po ukončení prác vystavíme je dôležitým dokladom nielen pre váš dobrý pocit, ale aj pre poisťovne.


NAŠE SLUŽBY
Kontrola a čistenie komínov
Montáž jednovrstvových a viacvrstvových komínových systémov
Montáž nerezových komínových systémov
Vložkovanie komínov
Čistenie kachľových pecí